Ryzyko uszkodzenia CIED w dopuszczonych i niedopuszczonych warunkowo do MRI

doniesienia medialne

Duże badanie opublikowane w ?European Heart Journal? potwierdza bezpieczeństwo wykonania MRI u pacjentów z urządzeniami, które nie są dopuszczone warunkowo do MRI. W trzech ośrodkach oceniono zmiany w parametrach CIED pacjentów poddanych 1,5T MRI w ciągu 5 lat. Podobny protokół kontroli stosowano zarówno u pacjentów z układami dopuszczonymi, jak i niedopuszczonymi do MRI, tj. kontrola układu przed, tuż po MRI i w trakcie późniejszej obserwacji. Wykonano 1148 MRI u 970 osób, w tym 54% w CIED niedopuszczonych warunkowo do MRI, 39% osób miało ICD, a 15% było stymulatorozależnych. W grupie osób z układami, które nie były dopuszczone warunkowo do MRI, znalazło się: 111 badań MRI (18%) u osób z różnymi elementami układu (np. elektroda non-MR conditional + CIED MR-conditional) lub elementami układu MR-conditional różnych producentów, 105 (17%) badań u pacjentów z porzuconymi lub nasierdziowymi elektrodami lub elektrodami implantowanymi przed 2001 r., bądź MRI wykonane < 6 tygodni od implantacji. Nie stwierdzono istotnych działań niepożądanych, natychmiastowych i późnych zmian parametrów elektrod po MRI zarówno u pacjentów z układami dopuszczonymi warunkowo do MRI, jak i układami, które nie zostały dopuszczone warunkowo do MRI. W obu grupach obserwowano niewielki spadek sensingu w kanale przedsionkowym i komorowym ? nie stwierdzono istotnych różnic między grupami. 

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehab350/6357859

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły