Ryzyko wystąpienia migotania przedsionków podczas stymulacji prawej komory

Ryzyko wystąpienia migotania przedsionków podczas stymulacji prawej komory

Stymulacja prawej komory wpływa niekorzystnie na strukturę i funkcję lewego przedsionka (LA), co może powodować migotanie przedsionków (AF). Celem badania było porównanie występowania przetrwałego/chronicznego AF podczas długotrwałej stymulacji w obszarze Hisa (HA), przegrody komorowej (RVS) oraz w okolicy wierzchołka prawej komory (RVA) u pacjentów z całkowitym/zaawansowanym blokiem przedsionkowo-komorowym (AVB). W badaniu wzięło udział 477 pacjentów po implantacji PM z powodu całkowitego/zaawansowanego AVB. Elektrody stymulacji komorowej znajdowały się w HA, RVS i RVA odpowiednio u 148, 140 i 189 pacjentów. Stymulacja HA wydaje się być związana z niższym ryzykiem wystąpienia przetrwałego/stałego AF w porównaniu ze stymulacją RVA oraz RVS. Ryzyko wystąpienia przetrwałego/utrwalonego AF było podobne w grupach

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a: http://europace.oxfordjournals.org/content/18/3/353

POBIERZ – Ryzyko wystąpienia migotania przedsionków podczas stymulacji prawej komory