„Rzeczywiste występowanie bezobjawowego migotania przedsionków jest znacznie większe” (HRS 2017)

„Rzeczywiste występowanie bezobjawowego migotania przedsionków jest znacznie większe” (HRS 2017)

Aktywność fizyczna może zmniejszyć ryzyko chorób serca u osób w średnim i starszym wieku. Dodatkowo prowadzi do zmniejszenia poziomu uszkodzenia serca u osób otyłych. Do badania włączono prawie 10.000 pacjentów. Aktywność fizyczną mierzono za pomocą kwestionariusza i klasyfikowano zgodnie z aktualnymi wytycznymi. W celu oceny stopień uszkodzenia serca oceniano stężenie Troponin T.

U 7.2% respondentów zaobserwowano  podwyższone stężenia Troponin T.

Wśród osób z niższym poziomem aktywności fizycznej zaobserwowano wyższy poziom troponin – większy poziom uszkodzenia serca (np. u osób z niską i średnią intensywnością aktywności fizycznej zaobserwowano wyższe prawdopodobieństwo uszkodzeń serca – kolejno o 39% i 34% w stosunku do osób spełniające zalecany poziomy aktywności fizycznej). Przestrzeganie zalecanej aktywności fizycznej może zmniejszyć zależność między otyłością, a stopniem uszkodzenia serca. Znacząca interakcja aktywności fizycznej i otyłości na poziom Troponiny T może mieć działanie protekcyjne szczególnie w grupie ryzyka niewydolności serca.

Autor: Michał Chudzik

Źródło/a:
https://cardiacrhythmnews.com/physical-activity-may-ward-off-heart-damage/

POBIERZ – „Rzeczywiste występowanie bezobjawowego migotania przedsionków jest znacznie większe” (HRS 2017)