Skala GARFIELD-AF w predykcji incydentów w migotaniu przedsionków

doniesienia medialne

Dostępna na stronie: https://af.garfieldregistry.org/garfield-af-risk-calculator skala GARFIELD-AF przewiduje ryzyko zgonu lub udaru niedokrwiennego i poważnych krwawień lepiej niż skale CHA2DS2-VASc i HAS-BLED w populacji pacjentów bardzo niskiego i niskiego ryzyka z migotaniem przedsionków. Skalę GARFIELD-AF zwalidowano na grupie uczestników badania ORBIT-AF i w duńskich rejestrach. W rejestrze GARFIELD-AF znalazło się 52 080 chorych, a dwuletnią obserwację ukończyło 52 032. Predyktorami śmiertelności całkowitej, udaru niedokrwiennego/zatorowości obwodowej i poważnych krwawień były: starszy wiek, przebyty udar, choroba naczyniowa, cukrzyca, przewlekła choroba nerek, wywiad krwawienia. Dodatkowo zastoinowa niewydolność serca, demencja i palenie tytoniu zwiększały ryzyko udaru niedokrwiennego/zatorowości obwodowej. We wszystkich badanych kohortach skala GARFIELD-AF lepiej przewidywała zgon niż skala CHA2DS2-VASc. W populacji duńskiej skala GARFIELD-AF przewyższała skalę CHA2DS2-VASc w predykcji udarów niedokrwiennych i skalę HAS-BLED w ocenie poważnych krwawień. Dodatkowo u mężczyzn z 0 lub 1 punktem i kobiet z 1 lub 2 punktami w skali CHA2DS2-VASc skala GARFIELD-AF przewyższała stosowane do tej pory skale w ocenie zgonu, udaru niedokrwiennego, poważnych krwawień. Warto zwrócić uwagę, że w skali GARFIELD-AF można ocenić wpływ doustnego leczenia przeciwkrzepliwego na redukcję powikłań. 

https://academic.oup.com/ehjqcco/advance-article/doi/10.1093/ehjqcco/qcab028/6248089

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły