Skala MADIT-ICD ocenia spodziewane korzyści z implantacji ICD

doniesienia medialne

Na stronie: https://is.gd/madit dostępna jest nowa skala, która może być przydatna w kwalifikacji pacjentów do implantacji ICD w prewencji pierwotnej NZK. Pozwala ona na ocenę ryzyka zgonu z powodu VT/VF vs. z przyczyn niearytmicznych. Przeanalizowano dane 4531 uczestników badań MADIT i z pomocą analizy regresji stworzono model prognostyczny VT (? 200/min)/VF vs. zgonów niearytmicznych zdefiniowanych jako zgon bez poprzedzającego VT/VF. Zidentyfikowano osiem predyktorów VT/VF:

 • płeć męską,
 • wiek < 75. roku życia,
 • uprzedni nsVT,
 • częstość akcji serca > 75/min,
 • ciśnienie skurczowe < 140/min,
 • EF ? 25%,
 • zawał serca,
 • arytmię przedsionkową

Ze zgonem z przyczyn niearytmicznych wiązały się: 

 • wiek ? 75 lat,
 • cukrzyca typu 2,
 • BMI < 23 kg/m2,
 • EF?? 25%,
 • NYHA ? II,
 • implantacja ICD a nie CRT-D,
 • arytmia przedsionkowa

Zastosowanie obu skal pozwala na stworzenie analizy korzyści z implantacji ICD. W grupie najwyższej korzyści trzyletnie ryzyko VT/VF było trzykrotnie wyższe niż ryzyko zgonu z przyczyn niearytmicznych (20% vs. 7%; p < 0,001). W grupie pośrednich korzyści różnica w spodziewanym ryzyku zgonu wg przyczyny była niższa (15% vs. 9%; p < 0,01). W grupie najniższych korzyści ryzyko VT/VF było podobne do zgonu z przyczyn niearytmicznych 911% vs. 12%; p = 0,41). 

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehaa1057/6071721

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły