Skala PADIT identyfikuje osoby, które mogą najwięcej skorzystać z koperty antybakteryjnej

Analiza danych ponad 7 tys. zabiegów w brytyjskim ośrodku o III stopniu referencyjności wskazuje, że koperta antybakteryjna może być efektywna kosztowo u osób z ≥6 punktów w skali PADIT. Badacze ocenili hospitalizacje z powodu infekcji CIED w ciągu roku od zabiegu.

W latach 2016-2019 wykonano 7383 zabiegów u 6035 chorych. Infekcje CIED stwierdzono u 59 pacjentów (0,8%). Niezależnymi predyktorami infekcji były: 

  • usuwanie elektrod (HR 3,3, 95% CI 1,9-6,1, p<0,0001),
  • CRP >50 mg/l (HR 3,0, 95% CI 1,4-6,4, p=0,005),
  • ponowny zabieg w ciągu 2 lat (HR 10,1, 5,6-17,9, p<0,0001),
  • zabieg trwający >2h (HR 2,6, 95% CI 1,6-4,1, p=0,001).

Wyższy wynik w skali PADIT był również silnie związany z ryzykiem infekcji (pole pod krzywą 0,82, HR na punkt – 1,36, p<0,0001). Obliczono, że zastosowanie koperty antybakteryjnej u pacjentów z PADIT ≥6 punktów wiązałoby się z redukcją infekcji (NNT 72) a koszt mieściłby się w brytyjskim progu kosztu uzyskania dodatkowego roku życia skorygowanego o jakość. 

https://esc365.escardio.org/esc-congress/sessions/4568-challenges-in-pacing-icd-management

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły