Skala powikłań w elektroterapii

Skala powikłań w elektroterapii

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski