Skala ryzyka nagłego zgonu sercowego w populacji ogólnej

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Aro i wsp. ocenili skalę ryzyka nagłego zgonu sercowego na podstawie danych z populacji fińskiej. 

Wykorzystano dane 7200 dorosłych Finów o średniej wieku 51 lat, których obserwowano średnio 24-11 lat. Nagły zgon rozpoznawano na podstawie kart zgonu (sekcję zwłok przeprowadzono w 48% przypadków nagłych zgonów sercowych). W modelu wieloczynnikowym znalazły się następujące zmienne zwiększające ryzyko nagłego zgonu sercowego: płeć męska, wyższy wiek, cukrzyca, nadciśnienie, palenie tytoniu, uprzednio rozpoznana choroba serca. Na tej podstawie stworzono skalę ryzyka nagłego zgonu sercowego, w której przyznawano następującą punktację:

  • wiek > 70 lat – 2 punkty,
  • płeć męska – 1 punkt,
  • wiek 60-70 lat – 1 punkt,
  • cukrzyca – 1 punkt,
  • nadciśnienie – 1 punkt,
  • palenie tytoniu – 1 punkt,
  • choroba serca – 1 punkt. 

W sumie – badanych miało 0-2 punkty w stworzonej skali, 12,8% – 3 punkty, a 12,0% powyżej 3 punktów. W trakcie obserwacji nagłe zgony sercowe wystąpiły u 400 osób. Obserwowano wyższe ryzyko nagłego zgonu sercowego wraz z wyższą punktacją w skali. W porównaniu z osobami bez czynników ryzyka, chorzy z 3 punktami mieli ponad 20-krotnie wyższe ryzyko nagłego zgonu sercowego (HR 21,2; 95% CI 12,7-35,4; p < 0,001), a pacjenci z ponad 3 punktami – ponad 50-krotnie wyższe ryzyko (HR 52,6; 95% CI 31,3-88,3,; p < 0,001). Stworzona skala ryzyka przewidywała śmiertelność całkowitą (HR 31,5 dla > 3 punktów; 95% CI 27,6-35,9;  p < 0,001). 

Podsumowując, większa liczba czynników ryzyka sercowo-naczyniowego istotnie podwyższa ryzyko nagłego zgonu sercowego w populacji ogólnej. Wskazuje to na dużą potrzebę prewencji nagłego zgonu sercowego za pomocą zmiany stylu życia i farmakoterapii.  

Oprac. na podstawie: Abstract: P5642 A clinical risk score for estimating sudden cardiac death risk in the general population. Authors: A. Aro1, A. Holkeri1, A. Eranti2, T. Kerola2, M.J. Junttila3, H. Rissanen4, M. Heliovaara4, P. Knekt4, H.V. Huikuri3, 1Helsinki University Central Hospital  Helsinki  Finland, 2PaijatHame Central Hospital  Lahti  Finland, 3Medical Research Center Oulu Oulu Finland, 4National Institute for Health and Welfare (THL)  Helsinki  Finland

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły