Skala ryzyka udaru w niewydolności serca z rytmem zatokowym

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Szwedzcy naukowcy stworzyli skalę oceniającą ryzyko udaru/TIA u pacjentów z niewydolnością serca bez migotania przedsionków.

Przeanalizowano dane Szwedzkiego Rejestru Niewydolności Serca od stycznia 2003 do grudnia 2013 r. Wykluczono z niego pacjentów z migotaniem przedsionków a także osoby przyjmujące leczenie przeciwzakrzepowe. Pacjentów podzielono na dwie podgrupy w zależności od frakcji wyrzutowej: < 40% i > 40%. Zidentyfikowano następujące czynniki ryzyka udaru, za które przyznawano odpowiednią liczbę punktów: 

 • wiek (65-74 lata – 1 punkt, 75-84 lata – 2 punkty, > 85 lat – 3 punkty),
 • choroba niedokrwienna serca – 1 punkt,
 • nadciśnienie tętnicze – 1 punkt,
 • cukrzyca – 1 punkt, 
 • przebyty udar/TIA – 2 punkty,
 • niewydolność nerek – 1 punkt. 

Włączono 16 865 chorych (średnia wieku 72 lata); 60,1% stanowili mężczyźni, a 59,7% miało frakcję wyrzutową < 40%. Dwuletni wskaźnik udaru mózgu/TIA wyniósł – 3,3%, udaru krwotocznego – 0,3%, a zgonu – 26%. 

W grupie z frakcją wyrzutową < 40% ryzyko udaru/TIA wyniosło dla odpowiednich wartości uzyskanych w skali:

 • 1 punkt – 1,6%,
 • 2 punkty  –  2,3%,
 • 3 punkty – 3,6%,
 • 4 punkty – 2,9%,
 • 5 punktów –  6,3%,
 • 6 punktów i więcej – 7,1%.

W grupie z frakcją wyrzutową > 40% ryzyko udaru/TIA wyniosło dla odpowiednich wartości uzyskanych w skali:

 • 1 punkt – 1,3%,
 • 2 punkty  –  3,1%,
 • 3 punkty – 3,1%,
 • 4 punkty – 3,3%,
 • 5 punktów –  4,6%,
 • 6 punktów i więcej – 5,3%.

W prezentowanej grupie pacjentów z niewydolnością serca z rytmem zatokowym stworzona skala ryzyka pozwala na predykcję udaru mózgu/TIA bez względu na frakcję wyrzutową w ciągu dwuletniej obserwacji. 

Oprac. na podstawie: A risk score for prediction of TIA/ischemic stroke in patients with heart failure and sinus rhythm. Authors: C. Hjalmarsson1, M. Fu2, T. ZverkovaSandstrom2, M. Schaufelberger2, C. Ljungman1, B. Andersson3, E. Bollano1, U. Dahlstrom4, A. Rosengren2, 1Sahlgrenska University Hospital, Department of Cardiology Gothenburg, Sweden, 2Sahlgrenska Academy, Medicine, Cardiology Unit, Östra Gothenburg, Sweden, 3Sahlgrenska University Hospital, Department of Internal Medicine  Gothenburg,  Sweden, 4Linkoping University, Department of Cardiology and Department of Medical and Health Sciences  Linkoping,  Sweden.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły