Skuteczność ATP w burzy elektrycznej

doniesienia medialne

ATP jest skuteczna u pacjentów z burzą elektryczną i pozwala uniknąć terapii wysokoenergetycznych u ponad połowy przypadków. Badacze z Japonii ocenili 1570 osób po implantacji ICD w 48 ośrodkach w latach 2010-2012. Z analizy wykluczono pacjentów z zespołem długiego QT, zespołem Brugadów i idiopatycznym migotaniem komór. W trakcie obserwacji trwającej średnio 28 miesięcy wystąpiło 127 epizodów burzy elektrycznej u 84 chorych. W sumie 80 burz (63%) u 37 pacjentów zostało przerwanych wyłącznie ATP, a pozostałe 47 burz u 47 osób wymagało dostarczenia co najmniej jednego wyładowania ICD. Niezależnymi predyktorami skuteczności ATP w burzy był wolniejszy rytm komór (OR 1,02 na jednostkę; 95% 1,00-1,04; p = 0,02) i węższy zespół QRS (OR 1,03 na jednostkę; 95% CI 1,01-1,06; p < 0,01). Pacjenci leczeni skutecznie wyłącznie ATP mieli niższą śmiertelność całkowitą w porównaniu z osobami, które potrzebowały dostarczenia terapii wysokoenergetycznej p = 0,1 w teście log-rank). 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jce.14891

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły