Skuteczność ICD-DX w rozpoznawaniu migotania przedsionków

ICD-DX w połączeniu z codzienną transmisją danych osiągają nawet 99,7% dokładność diagnostyczną w wykrywaniu AHRE trwających co najmniej godzinę. Badacze ocenili elektrogramy od 1841 pacjentów z ICD-DX i systemem zdalnego monitorowania biorących udział w programie MATRIX. Obliczono dodatnią wartość predykcyjną wykrycia prawdziwej arytmii przedsionkowej w zależności od czasu trwania AHRE (6 min – 1 h, 1 h – 24 h, ≥ 24 h). W chwili włączenia do badania 1451 osób nie miało rozpoznanego migotania przedsionków. Uzyskano 610 AHRE ≥ 6 min. Dodatnia wartość predykcyjna rozpoznania arytmii przedsionkowej wyniosła:

  • 95,1% dla AHRE 6 min – 1 h (271/285), 
  • 99,6% dla AHRE 1h – 24 h (253/254),
  • 100% dla AHRE ≥ 24 h (71/71),
  • 97,5% dla wszystkich AHRE (595/610). 

Nowo rozpoznane migotanie przedsionków stwierdzono u 8,2% pacjentów. Około 80% osób z nowo rozpoznanym migotaniem przedsionków miało wysoką punktację w skali CHA2DS2-VASc, a 70% nie było leczonych przeciwkrzepliwie. Jedynym istotnym predyktorem wystąpienia migotania przedsionków był wiek. 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euad061/7113312

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły