Skuteczność implantacji elektrody do stymulacji lewej odnogi: Biotronik vs. Medtronic

ehra 2022

Zastosowanie cewnika Selectra3D Biotronik lub C315 Medtronic wiąże się z porównywalną ok. 97,3-proc. skutecznością implantacji elektrody w obszar lewej odnogi pęczka Hisa. Do badania przeprowadzonego w Rovigo we Włoszech włączono 151 pacjentów o średniej wieku blisko 80 lat. Stymulację lewej odnogi zastosowano z następujących wskazań: blok przedsionkowo-komorowy ? 50%, choroba węzła zatokowego ? 12%, wolne migotanie przedsionków ? 12%, stan po ablacji łącza z powodu szybkich rytmów przedsionkowych ? 9%, niewydolność serca ? 14%, rewizja poprzedniej elektrody ? 1%. Ok. 60% pacjentów miało wszczepioną elektrodę z wykorzystaniem cewnika C315 Medtronic, a prawie 40% za pomocą cewnika Selectra 3D Biotronik (40-S, 55-M, 65-L). Średni czas skopii wyniósł 10?6 min (bez różnicy między grupami), w obu grupach stwierdzono zbliżone parametry elektryczne (średni próg ok. 0,7V, sensing ? 11 mV). Oporność była niższa w grupie, w której zastosowano cewnik Selectra 3D. Wystymulowany zespół QRS wyniósł średnio 114?15 ms (bez różnic między grupami), a u 4 pacjentów nie udało się wszczepić elektrody w docelowe miejsce (2 przypadki istotnie powiększonych przedsionków, 2 przypadki ciężkiej niedomykalności trójdzielnej). 

https://digital-congress.escardio.org/EHRA-Congress/sessions/3923-eposters-day-3

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły