Smartfon lepszy od monitorowania EKG metodą Holtera

doniesienia medialne

U osób powyżej 55 roku życia po udarze kryptogennym lub TIA 30-dniowe monitorowanie EKG za pomocą urządzenia KardiaMobile poprawia wykrywanie migotania przedsionków w porównaniu z klasycznym monitorowaniem EKG metodą Holtera. Do tego wieloośrodkowego badania włączono 203 pacjentów bez rozpoznanego migotania przedsionków. Chorzy po 55 roku życia z udarem niedokrwiennym lub TIA w ciągu ostatnich 12 miesięcy byli randomizowani do wykonania dodatkowego 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera (n = 98, grupa kontrolna) lub 30-dniowego monitorowania EKG za pomocą urządzenia KardiaMobile i smartfona (n = 105; pacjenci mieli zalecone wykonywanie trzech 30-sekundowych zapisów EKG przez 30 dni). 

Epizody migotania przedsionków trwające co najmniej 30 sekund wykryto u 10 ze 105 pacjentów w grupie smartfona i dwóch z 98 osób z grupy kontrolnej (9,5% vs. 2,0%; p = 0,024). Liczba osób, którą należało przeskrinować, by wykryć migotanie przedsionków, wyniosła 13. Po 30-dniowym monitorowaniu EKG za pomocą smartfona istotnie wzrósł odsetek osób z włączonym leczeniem przeciwkrzepliwym (9,5% vs. 0%; p = 0,002). 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://academic.oup.com/europace/advance-article-abstract/doi/10.1093/europace/euab036/6199914?redirectedFrom=fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły