Śmiertelność dializowanych pacjentów z ICD

W ciągu pięciu lat obserwacji dializowanych pacjentów z ICD umiera 42% osób. Autorzy przeanalizowali dane z duńskich rejestrów w latach 2000-2017. Zidentyfikowano pacjentów powyżej 18 roku życia, którym po raz pierwszy wszczepiono ICD. Następnie z tej grupy wybrano osoby, które wcześniej zostały włączone do programu dializ i obserwowano je przez 5 lat. Oceniono śmiertelność całkowitą. Spośród 14 681 pacjentów z ICD 218 (1,5%) było dializowanych przed implantacją urządzenia. Pacjenci dializowani byli młodsi (mediana 64 vs. 66 lat, p=0,02), częściej mieli implantowany ICD w prewencji wtórnej (69,7% vs. 53,7%), mieli więcej chorób współistniejących, w tym chorobę niedokrwienną serca (60,6% vs. 46,3%), cukrzycę (28,4% vs. 20,4%), chorobę naczyń obwodowych (10,1% vs. 5,6%; p<0,05 dla wszystkich). Mediana czasu do zgonu w grupie osób dializowanych z ICD wyniosła 1,3 roku (IQR 0,4-2,8 roku), a w grupie bez dializ ? 2,2 roku (IQR 1,0-3,5 roku). Roczna śmiertelność pacjentów dializowanych była ponad dwa razy wyższa niż w grupie kontrolnej (13,0% vs. 4,7%, p<0,001). Pięcioletnia śmiertelność była prawie dwukrotnie wyższa niż w grupie kontrolnej (42,2% vs. 23,6%, p<0,001). W analizie wieloczynnikowej następujące czynniki zwiększały ryzyko zgonu w grupie dializowanej: wiek powyżej 65 roku życia w chwili implantacji, implantacja w prewencji pierwotnej, cukrzyca. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://esc2020-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=85050&mediaId=85416

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły