Sok grejpfrutowy wydłuża odstęp QT

doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Lista leków, które wydłużają odstęp QT i mogą teoretycznie wpływać na wystąpienia torsades de pointes, stale rośnie. Leki te wydłużają odstęp QT poprzez blokowanie kanałów potasowych Ikr. Podobne działanie zaobserwowano w przypadku flawonoidów z soku grejpfrutowego badanych in vitro. Badacze z Izraela ocenili wpływ soku grejpfrutowego na odstęp QT. 

Autorzy zaprojektowali badanie naprzemienne z randomizacją z zaślepioną oceną wyników zgodnie z wytycznymi Guidelines for the Clinical Evaluation of QT/QTc for Non-antiarrhythmic Drugs. Włączono 30 zdrowych ochotników i 10 pacjentów z wrodzonym zespołem długiego QT. Zdrowi ochotnicy byli randomizowani do naprzemiennego podania 2 l soku grejpfrutowego w podzielonych dawkach i 400 mg moksyfloksacyny doustnie (po tygodniowej przerwie). Osobom z zespołem długiego QT podawano wyłącznie sok grejpfrutowy. Wszystkim wykonywano EKG wyjściowo, bez podania i po podaniu środka badanego. Odstęp QT mierzono w EKG za pomocą elektronicznej miarki. 

Podanie soku grejpfrutowego istotnie wydłużało skorygowany odstęp QT: średnio o 14,0 ms (95% CI 6,2-21,7 ms, p < 0,001). Stopień wydłużenia odstępu QT przez sok grejpfrutowy u zdrowych ochotników był porównywalny do wydłużenia odstępu QT przez moksyfloksacynę. Największe wydłużenie odstępu QT przez sok grejpfrutowy obserwowano u kobiet i osób z zespołem długiego QT (średnio o 21,8 ms, 95% CI 3,4-35,3 ms, p = 0,034). 

Podsumowując, sok grejpfrutowy w testowanych dawkach wydłuża odstęp QT. Zdaniem badaczy, warto informować osoby z zespołem długiego QT o potencjalnym ryzyku związanym z piciem dużych ilości soku grejpfrutowego. 

Oprac. na podstawie Chorin E., Hochstadt A., Granot Y. i wsp.: Grapefruit juice prolongs the QT interval of healthy volunteers and patients with long QT syndrome. Heart Rhythm 2019;16:1141?8.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły