Stała stymulacja serca nasila nie tylko niedomykalność trójdzielną

Implantacja stymulatora serca lub kardiowertera-defibrylatora może nasilić lub wręcz przyczynić się do wystąpienia niedomykalności trójdzielnej, co najczęściej tłumaczy się uciskiem elektrody na jeden z płatków zastawki. Dużo rzadziej mówi się o nasileniu niedomykalności mitralnej po wszczepieniu urządzenia. Oba problemy przeanalizowano w jednym z badań opublikowanych na łamach Journal of Electrocardiology.

Wybrano grupę 206 chorych, którym wszczepiono stymulator serca (128 osób) lub ICD (86 pacjentów) i dla których były dostępne badania echokardiograficzne wykonane w ciągu pół roku przed zabiegiem i pół roku po zabiegu. Średni okres obserwacji wyniósł 29?19 miesięcy.

Niedomykalność trójdzielna wzrosła o co najmniej 1 stopień u 44,7% badanych (Ryc. 1). Zmiana ta nie zależała od rodzaju elektrody ani od odsetka stymulacji prawej komory. Zaobserwowano także, że w grupie o przeszło 40-procentowym odsetku stymulacji komorowej częściej występowała niedomykalność mitralna niż w grupie, która rzadziej wymagała tego typu stymulacji (44% vs. 19%, p<0,001) (Ryc. 2).

Podsumowując, niniejsze badanie pokazało niekorzystny wpływ stałej stymulacji serca na progresję wad zastawkowych. Wydaje się, że za nasileniem niedomykalności trójdzielnej i mitralnej stały odmienne mechanizmy patofizjologiczne. W pierwszym przypadku był to prawdopodobnie czysto mechaniczny wpływ dodatkowego ciała obcego w okolicy zastawki. Z kolei niedomykalność mitralna nasilała się z powodu dyssynchronii skurczu powodowanego przez niefizjologiczną stymulację prawej komory.

Z kolei niedomykalność mitralna nasilała się z powodu dyssynchronii skurczu powodowanego przez niefizjologiczną stymulację prawej komory.

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz

Źrodlło: Fanari Z, Hammami S, Baraa M, i wsp. The effects of right ventricular apical pacing with transvenous pacemaker and implantable cardioverter defibrillator on mitral and tricuspid regurgitation. Journal of Electrocardiology 2015; doi: 10.1016/j.jelectrocard.2015.07.002

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2015/08/Ryciny-1i-2.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]Rycina 1 i 2 –  ZOBACZ[/button]

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły