Stała stymulacja pęczka His przy użyciu zestawu Selectra 3D i standardowej aktywnej elektrody Solia firmy BIOTRONIK

Pacjent lat 69 z objawowym epizodycznym blokiem przedsionkowo komorowym II/III stopnia został przyjęty w trybie pilnym w celu wdrożenia stałej stymulacji serca. Dodatkowo przed kilku laty przebył wymianę zastawki mitralnej na sztuczną. Był przewlekle leczony z powodu nadciśnienia tętniczego i cukrzycy.

Przed zabiegiem w badaniu echokardiograficznym stwierdzono zachowaną frakcję wyrzutową lewej komory = 60%. W zapisie EKG był rytm zatokowy z blokiem przedsionkowo komorowym I stopnia z odstępem PQ około 300ms. (Figure 1). 

Wobec powyższego, pacjenta zakwalifikowano do implantacji stymulatora typu DDD. Ze względu na spodziewany wysoki odsetek stymulacji komorowej zdecydowano o wdrożeniu stymulacji pęczka Hisa. 

Zabieg przeprowadzano w warunkach sali operacyjnej, w znieczuleniu miejscowym, z użyciem fluoroskopii. 

Z dostępu poprzez nacięcie lewej żyły odpromieniowej, przy użyciu zestawu do implantacji Biotronik Selectra 3D-55-39 przeprowadzano implantację aktywnej elektrody Biotronik Solia S53, w okolicę pęczka Hisa.  Pęczek Hisa zlokalizowano przy użyciu pomiarów elektrofizjologicznych (Figure 2)

oraz kontroli położenia elektrody we fluoroskopii. Uzyskano nieselektywną stymulację pęczka Hisa. Sensing wyniósł 2,1mV. Próg stymulacji 0,8V/0,5ms oraz 0,6V/1ms.  Następnie, także drogą wenesekcji, implantowano elektrodę przedsionkową typu Biotronik Solia S53 do uszka prawego przedsionka. Czas zabiegu wyniósł 60 minut, w tym 6 minut 9 sekund fluoroskopii. 

Zabieg i okres pozabiegowy przebiegł bez powikłań. 

Prawidłowe położenie elektrod potwierdzono w kontrolnym badaniu RTG klatki piersiowej (Figure 3).

W kontrolnym EKG potwierdzono skuteczną stymulację dwujamową z obecnością nieselektywnej stymulacji pęczka Hisa z czasem trwania QRS około 100ms (Figure 4).  

Zestaw do wdrażania stymulacji pęczka Hisa firmy Biotronik okazał się w tym przypadku skutecznym narządzeniem do wdrażania stymulacji pęczka Hisa.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły