Stan polskiej elektroterapii z perspektywy Konsultanta Krajowego

Stan polskiej elektroterapii z perspektywy Konsultanta Krajowego

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak