Stosowanie poziomu ryzyka dla przewidywania długoterminowych korzyści ICD u pacjentów poddanych terapii resynchronizującej

Poziom ryzyka Goldenberg obejmuje pięć klinicznych czynników ryzyka: klasa NYHA > 2, migotanie przedsionków, QRS > 120 ms, wiek> 70 lat, mocznik> 26 mg/dl. Może on pomóc zidentyfikować pacjentów, u których korzyści przeżycia związane z defibrylatorem mogą być ograniczone. Celem tej oceny było sprawdzenie, czy poziom ten może dokładnie przewidzieć ryzyko długoterminowej śmiertelności całkowitej u pacjentów otrzymujących CRT i zidentyfikować tych, którzy odniosą większe korzyści z defibrylatora. Było to retrospektywne badanie obserwacyjne, w którym wzięło udział 638 pacjentów z kardiomiopatią rozstrzeniową oraz z kardiomiopatią niedokrwienną. Wśród nich były 224 osoby z CRT-D  oraz 414 osób z CRT-P. Średni okres obserwacji dla przeżywalności i umieralności pacjentów to odpowiednio: 62,7 i 32,5 miesiąca. Długoterminowe wyniki u pacjentów z CRT-D vs CRT-P zostały zestawione z poziomami ryzyka oraz z wynikami pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Autor: Michał Chudzik

 Źródło/a:  http://europace.oxfordjournals.org/content/18/8/1187

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/wp-content/uploads/2016/11/2016_10_06-Stosowanie-poziomu-ryzyka-dla-przewidywania-długoterminowych-korzyści-ICD-u-pacjentów-otrzymujących-terapię-resynchronizującą.ppt” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]POBIERZ – Stosowanie poziomu ryzyka dla przewidywania długoterminowych korzyści ICD  u pacjentów otrzymujących terapię resynchronizującą[/button]

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły