System Zero Gravity – rekomendacja IIA w wytycznych Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Stosowanie systemu Zero-Gravity w warunkach narażenia na dawki promieniowania jonizującego otrzymało klasę zaleceń IIa w najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (2023).

Korzystanie z systemu ochrony przed promieniowaniem Zero-Gravity powinno być rozważone w pracowniach wykorzystujących promieniowanie jonizujace.

Podwieszany osobisty system ochrony przed promieniowaniem Zero-Gravity został zaprojektowany w celu zwiększenia ochrony przed promieniowaniem. Jednocześnie poprawiono ergonomię i komfort pracy operatora poprzez wyeliminowanie ciężaru osłony przy zachowaniu pełnego zakresu ruchów. System Zero-Gravity  firmy BIOTRONIK jest obecnie jedynym komercyjnie dostępnym systemem tego typu. System składa się z ołowianego fartucha na całe ciało o ekwiwalencie ołowiu wynoszącym 1 mm oraz 0,5 mm dla osłony twarzy i głowy. W porównaniu z konwencjonalnym fartuchem ołowianym, system Zero-Gravity zapewnia 16-78-krotne zmniejszenie narażenia na promieniowanie dla operatora w symulowanych warunkach klinicznych.

W badaniu klinicznym system Zero-Gravity zapewniał znacząco lepszą ochronę operatora podczas procedur z użyciem promieniowania rentgenowskiego w porównaniu z konwencjonalnymi fartuchami ołowianymi połączonymi ze standardowymi osłonami. Ekspozycja oczu, głowy, kości ramiennych, tułowia, piszczeli i pleców została zmniejszona o 88-100%. System Zero-Gravity był ponadto uważany przez operatorów za wygodniejszy, zmniejszał nasilenie bólu pleców i mniej przeszkadzał w porównaniu ze standardowymi ołowianymi fartuchami i osłonami. 

Jedno z badań wykazało, że ogólna skumulowana dawka dla operatora była czterokrotnie wyższa w przypadku standardowych środków ochrony indywidualnej w porównaniu z systemem Zero-Gravity. 

Pomimo, że  system Zero-Gravity prowadzi do znacznie niższej ekspozycji operatora na promieniowanie,  nie wyklucza się zastosowania dodatkowo ołowianych okularów ochronnych na oczy ze względu na szczególną wrażliwość soczewki oka na mętnienie po wpływem promieniowania jonizującego.U pojedynczego operatora roczna dawka dla ciała i oczu została zmniejszona po wprowadzeniu systemu Zero-Gravity odpowiednio o 70-87 % i 16-60%. 

W porównaniu z konwencjonalnymi fartuchami ołowianymi, użycie systemu Zero-Gravity podczas zabiegu przezskórnej interwencji wieńcowej zapewniało znacznie większą redukcję napromieniowania głowy (0,5 mSv vs 14,9 mSv, p < 0,001) oraz istotnie mniejszą ekspozycją klatki piersiowej na promieniowanie (0,0 mSv vs. 0,4 mSv, p< 0,001). Zastosowanie systemu Zero Gravity redukuje dawkę napromieniowania głowy operatora o 94% w porównaniu ze zwykłym fartuchem.

Biorąc pod uwagę wykazane doskonałe działanie ochronne systemu Zero-Gravity na całe ciało, uzasadnione jest rozważenie zastosowania tego systemu w środowiskach z wysokimi dawkami promieniowania. System Zero-Gravity zastępuje tradycyjne środki ochrony indywidualnej (tj. ołowiany fartuch, osłonę tarczycową i nagolenniki), podczas gdy okulary ochronne mogą być nadal noszone. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły