Stymulacja bezelektrodowa nowej generacji ? Aveir LP

doniesienia medialne

Nowy stymulator bezelektrodowy Aveir LP (Abbott) okazał się być skuteczny i bezpieczny w badaniu LEADLESS II. Stymulator Aveir zastąpił urządzenie Nanostim, które zostało wycofane z rynku z powodu przedwczesnego wyczerpywania się baterii. W nowym układzie zmodyfikowano baterię i wydłużono jej żywotność o 12%, a zmieniono samą budowę stymulatora: obecnie jest o 10% krótszy, o 1,5-Fr szerszy ? 19,5-Fr, stymulator może być usuwalny. Unowocześniono także system dostarczający (obecnie 25-Fr). W urządzeniu dodano oprogramowanie, które w przyszłości ma umożliwić sekwencyjną stymulacją bezelektrodową przedsionkowo-komorową. W sumie 98% zabiegów zakończyło się sukcesem, a brak poważnych powikłań w ciągu 6 tygodni stwierdzono u 96% osób. Do badani włączono 200 chorych (średni wiek 76 lat, 62,5% mężczyzn) z 43 ośrodków w USA, Kanadzie i Europie. Średni czas obserwacji wyniósł ok. 4 miesiące. Najczęstszymi powikłaniami były: tamponada (3 przypadki, 1,5%; wszystkie podczas implantacji w okolicę wierzchołka prawej komory, 2 przypadki wymagały sternotomii) i 3 przedwczesne implantacje (1,5%). W czterech przypadkach uzyskano próg stymulacji powyżej 2V, a w czterech innych sensing załamka R <5 mV.

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2021.11.002

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły