Stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa alternatywą dla CRT?

Autor: Łukasz Januszkiewicz

Dlaczego warto przeczytać: W wieloośrodkowym retrospektywnym badaniu LBBP pokazano, że stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa może być bezpieczną alternatywą dla CRT. W 8 ośrodkach włączano pacjentów z frakcją wyrzutową <50%, ze wskazaniem do stymulacji komorowej lub CRT. Stosowano elektrodę Medtronic 3830 i koszulkę C315His lub C304His. Włączono 325 pacjentów, u 48 z nich nie udało się uzyskać stymulacji lewej odnogi pęczka Hisa. W grupie 277 osób (85%), u których skutecznie zakończono zabieg po 6?5 miesiącach obserwacji wyczuwanie wyniosło 12,5?5,7 mV, próg 0,7?0,3V, a oporność 530?123 Om. Odsetek dyslokacji elektrody wyniósł 2,5%. W badanej populacji uzyskano zwężenie zespołu QRS średnio z 152 do 137 ms (p<0,01), wzrost średnio z 33% do 44% (p<0,01). W sumie u 72% badanych stwierdzono poprawę w skali NYHA i brak hospitalizacji z powodu niewydolności serca. Podobny, 73-proc. odsetek pacjentów uzyskał poprawę EF o co najmniej 5%. W analizie wieloczynnikowej wyjściowy blok lewej odnogi pęczka Hisa i LVEDD były predyktorami poprawy EF o co najmniej 5%. Zwrócono uwagę na retrospektywny charakter badania i brak grupy kontrolnej.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły