Stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa ? skuteczność i bezpieczeństwo

doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Hou i wsp. ocenili możliwości zastosowania i wpływ na synchronię serca stymulacji lewej odnogi pęczka Hisa u chorych z bradykardią. 

U 56 pacjentów z prawidłową funkcją skurczową lewej komory ze wskazaniami do stałej stymulacji implantowano elektrodę w lewą odnogę pęczka Hisa. Głęboka implantacja elektrody przez przegrodę międzykomorową w okolicę subendokardium lewej komory zapewniła stymulację lewej odnogi pęczka Hisa. Dodatkowo u kolejnych 29 osób zastosowano klasyczną stymulację pęczka Hisa. W 19 przypadkach z 29 chorych zastosowano elektrodę prawokomorową wszczepioną w przegrodę jako back-up. Autorzy oceniali czas trwania zespołu QRS, czas aktywacji lewej komory i synchronię mechaniczną w SPECT. 

Wystymulowany zespół QRS był węższy w grupie stymulacji lewej odnogi pęczka Hisa niż w grupie stymulacji przegrody od strony prawej komory (117,8?11,0 ms vs. 158,1?11,1 ms, p < 0,0001) i szerszy niż w grupie stymulacji pęczka Hisa (99,7?15,6 ms, p < 0,0001). Potencjał lewej odnogi pęczka Hisa zarejestrowano śródzabiegowo u 37 chorych (67,3%). Zauważono, że podgrupa z zarejestrowanym sygnałem lewej odnogi pęczka Hisa miała krótszy czas aktywacji lewej komory niż podgrupa, u której nie udało się go zarejestrować (73,1?11,3 ms vs. 83,2?16,8 ms, P = 0,03). Stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa wiązała się z podobną synchronią lewej komory jak stymulacja pęczka Hisa. Amplituda wyczutego sygnału za pomocą elektrody wszczepionej w lewą odnogę pęczka Hisa wyniosła 17,0?6,7 mV, a próg stymulacji 0,5?0,1 V ? wartości te pozostały stabilne przez ok. 4,5 miesiąca od implantacji, nie obserwowano powikłań związanych z elektrodą. 

Podsumowując, stała stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa przez przegrodę międzykomorową jest bezpieczna i skuteczna u pacjentów z bradykardią. Za pomocą stymulacji lewej odnogi pęczka Hisa można odnieść podobne korzyści elektryczne i mechaniczne jak w przypadku stymulacji pęczka Hisa. 

Oprac. na podstawie Hou X., Qian Z., Wang Y. i wsp.: Feasibility and cardiac synchrony of permanent left bundle branch pacing through the interventricular septum. Europace 2019; 21:1694-1702. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły