Stymulacja pęczka Hisa po ablacji łącza przedsionkowo-komorowego z niewydolnością serca

doniesienia medialne

Stymulacja pęczka Hisa w połączeniu z ablacją łącza przedsionkowo-komorowego jest skuteczną metodą leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków i oporną na leczenie niewydolnością serca. Włączono kolejnych 94 pacjentów (średnia wieku 70,1?10,5 roku; 57,4% mężczyzn) z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca z wąskim zespołem QRS, którym wykonano ablację łącza i zastosowano stymulację pęczka Hisa. Ostrą stymulację pęczka Hisa uzyskano u 89 pacjentów (94,7%), a przewlekłą wraz z ablacją łącza u 81 chorych (86,2%). Frakcja wyrzutowa lewej komory wzrosła średnio z 44,9?14,9% do 57,6?12,5% w trakcie średnio 3-letniej obserwacji (p < 0,001). Hospitalizacje z powodu niewydolności serca lub zgon wystąpiły u 21 chorych (25,9%). Predyktorami zgonu lub zaostrzenia niewydolności serca były: frakcja wyrzutowa ? 40%, ciśnienie skurczowe w tętnicy płucnej ? 40 mm Hg i stężenie kreatyniny?? 97 ?mol/l (p < 0,05). Próg stymulacji pęczka Hisa wyniósł 1,0?0,7 V@0,5 ms przy implantacji i pozostał stabilny w czasie obserwacji.

https://academic.oup.com/europace/article-abstract/22/Supplement_2/ii19/6054243?redirectedFrom=fulltext

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły