Stymulacja pęczka Hisa vs. CRT – badanie z randomizacją

Stymulacja pęczka Hisa vs. CRT – badanie z randomizacją

Wyniki największego do tej pory badania z randomizacją porównującego stymulację pęczka Hisa ze stymulacją dwukomorową u kandydatów do CRT wskazują na porównywalne wyniki obu metod. Badanie przedstawiono na Kongresie EHRA 2021 i jednocześnie opublikowano na łamach JACC EP. Zrandomizowano 50 osób z objawową niewydolnością serca i LVEF ≤35% i LBBB w stosunku 1:1 do stymulacji pęczka Hisa lub stymulacji dwukomorowej. Okres obserwacji wyniósł pół roku. Podczas implantacji 7 pacjentów z grupy His-CRT przeszło do grupy BiV-CRT i 1 z grupy BiV-CRT do grupy His-CRT. Stymulację pęczka Hisa uzyskano u 72% pacjentów z grupy His-CRT. W analizie grup wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem LVEF wzrosła o 16±7% w grupie His-CRT i 13±6% w grupie BiV-CT (p=ns). Próg stymulacji był wyższy w grupie His-CRT niż BiV-CRT zarówno podczas implantacji jak i po pół roku (2,3±1,4V vs. 1,4±0,5V, p<0,01). W analizie zgodnej z protokołem po pół roku LVEF była istotnie wyższa (48±8% vs. 42±8%, p<0,05) a objętość końcowoskurczowa niższa (65±22 ml vs. 83±27 ml) w grupie leczonej His-CRT w porównaniu do pacjentów BiV-CRT.

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacep.2021.04.003

Powiązane artykuły