Stymulacja pozanaczyniowa serca ? badanie pilotażowe

Autor: Łukasz Januszkiewicz

Dlaczego warto przeczytać: Nowa metoda czasowej stymulacji serca (AtaCor EV Temporary Pacing System) wydaje się być skuteczna i bezpieczna. Elektrodę do pozanaczyniowej stymulacji (StealthTrack Lead) wszczepia się dedykowanym systemem do implantacji (MACH I Delivery Tool) po nacięciu przestrzeni międzyżebrowej do przedniego śródpiersia. W dwóch doniesieniach z tegorocznego Kongresu HRS opisano działanie takiego układu wszczepionego 11 pacjentom podczas hospitalizacji w celu implantacji lub wymiany klasycznego przezżylnego stymulatora serca. W sumie 64% osób stanowili mężczyźni, średni wiek wyniósł 67,7?9,4 lat, a BMI 25,9?3,5 kg/m2. 

Podczas pierwszych 6 zabiegów, urządzenie implantowano skutecznie w pierwszej próbie u 1 pacjenta (17%), a czas do stymulacji wyniósł 15,8 min. Z kolei u kolejnych 5 osób skutecznie implantowano elektrodę podczas pierwszej próby u 3 pacjentów (60%), a czas do stymulacji wyniósł 9,2 min. U jednego pacjenta stwierdzono nieskuteczną stymulację i dyskomfort dzień po zabiegu prawdopodobnie związany z dyslokacją elektrody. Średni próg stymulacji wyniósł 3,9V@1,5 ms, oporność 580 Om, a wyczuwanie załamka R ? 4,3 mV. Obserwowano trend w kierunku wyższego progu stymulacji, niższej oporności i niższego wyczuwania wraz z czasem. U wszystkich 11 pacjentów po 30 dniach usunięto elektrodę; nie obserwowano powikłań związanych z nową metodą stymulacji. Zdaniem autorów prezentowany system może ułatwić w przyszłości skuteczną czasową stymulację. 

https://cslide-us.ctimeetingtech.com/hrs20/attendee/eposter/poster/1101?s=pto

https://cslide-us.ctimeetingtech.com/hrs20/attendee/eposter/poster/974?s=pto

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły