Stymulacja przegrody międzykomorowej alternatywą dla CRT?

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

W prezentowanej pracy oceniono ostrą odpowiedź hemodynamiczną i elektrofizjologiczną stymulacji przegrody międzykomorowej od strony lewej komory u pacjentów kwalifikowanych do implantacji do CRT. 

U 26 pacjentów poddanych implantacji CRT zastosowano czasową stymulację przegrody międzykomorowej od strony lewej komory z dostępu przeztętniczego. Czas trwania zespołu QRS wyniósł średnio 163?17 ms, a LBBB występował u 23 osób. Ostrą odpowiedź hemodynamiczną mierzono podczas stymulacji typu AAI i oceniano za pomocą LV dP/dtmax. Za pomocą mapowania powierzchni ciała licznymi elektrodami oceniono dyssynchronię przy użyciu odchylenia standardowego czasów aktywacji. 

Stymulacja przegrody międzykomorowej od strony lewej komory wiązała się z istotnym wzrostem LV dP/dtmax porównywalnym do konwencjonalnej stymulacji dwukomorowej (p < 0,05 w porównaniu do wartości wyjściowych). Połączenie stymulacji prawej komory i lewej komory od strony przegrody nie powodowało dalszego wzrostu tego parametru. Zauważono, że stymulacja przegrody lewej komory wiązała się z większą redukcją odchylenia standardowego czasów aktywacji w porównaniu ze stymulacją prawej komory i przegrody od strony lewej komory czy też stymulacji dwukomorowej (p < 0,05 w porównaniu z wartościami wyjściowymi oraz do pozostałymi trybami stymulacji). 

Zdaniem autorów stymulacja przegrody od strony lewej komory za pomocą jednej elektrody komorowej może być alternatywą dla klasycznej resynchronizacji za pomocą stymulacji dwukomorowej. Ostra odpowiedź hemodynamiczna i elektryczna stymulacji przegrody od strony lewej komory jest co najmniej tak dobra jak w klasycznej resynchronizacji. 

Oprac. na podstawie: Cardiac resynchronization therapy with a single left ventricular septal pacing electrode: acute hemodynamic and electrophysiological effects. Authors: F. Salden1, J.G. Luermans2, S.W. Westra3, R. Cornelussen4, S. Ghosh5, F.W. Prinzen1, K. Vernooy2, 1Cardiovascular Research Institute Maastricht (CARIM), Physiology Maastricht, Netherlands (The), 2Maastricht University Medical Centre (MUMC), Cardiology Maastricht, Netherlands (The), 3Radboud University Medical Centre, Cardiology Nijmegen, Netherlands (The), 4Medtronic, Bakken Research Center Maastricht Netherlands (The), 5Medtronic, CRHF  Mounds View, MN United States of America.

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły