STYMULACJA RVOT

STYMULACJA RVOT

Technika implantacji elektrody do drogi odpływu prawej komory

Stymulacja RVOT –  ZOBACZ