Stymulacja u pacjentów ze sztuczną zastawką trójdzielną

W sumie 9,28% pacjentów z CIED z przezskórnie wszczepioną zastawką trójdzielną doświadcza powikłań związanych z elektrodą. Autorzy przeszukali bazy Medline i Pubmed w poszukiwaniu badań opisujących przezskórną implantację zastawki trójdzielnej u pacjentów z elektrodami do stałej stymulacji serca i okresem obserwacji. Zidentyfikowano 4 badania, w których znalazło się 33 pacjentów. Zastawki wszczepiano w 60,6% przypadków z powodu umiarkowanej lub ciężkiej niedomykalności trójdzielnej a w 15,15% przypadków z powodu niedomykalności ze stenozą. U 78,79% pacjentów implantowano zastawkę Sapien, a u pozostałych ? Melody. Zastawkę trójdzielną wszczepiono z sukcesem u 32 chorych. W trakcie obserwacji trwającej średnio 13,5 miesiąca średni gradient przez zastawkę trójdzielną wyniósł 5,0 mmHg, zmarło 3 pacjentów (brak związku z zabiegiem lub powikłaniem stymulacji), stwierdzono 3 powikłania dot. elektrod ? wzrost oporności na elektrodzie prawokomorowej z towarzyszącym wzrostem progu w 2 przypadkach, perforacja prawej komory przez elektrodę u 1 chorego. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://ehra2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=98435&channel=98056

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły