Stymulacja układu przewodzącego z wykorzystaniem cewnika Selectra 3D w praktyce

Zastosowanie cewnika Biotronik Selectra 3D pozwala uzyskać stymulację układu przewodzącego w 99% przypadków. Do wieloośrodkowego, prospektywnego rejestru BIOMASTER włączono 157 pacjentów, którym planowano wszczepić elektrodę Biotronik Solia do układu przewodzącego. Stymulację układu przewodzącego uzyskano u 147 osób (93,6%). W ciągu 7 dni od zabiegu nie obserwowano poważnych powikłań związanych z zastosowaniem cewnika Selectra 3D. Średni czas zabiegu wynosił ok. 50 minut, a skopi – 6 minut. W 87,9% przypadków stosowano wyłącznie jedną krzywiznę cewnika, co pozwalało też na ewentualną zmianę ze stymulacji pęczka Hisa na stymulację obszaru lewej odnogi pęczka Hisa. U pacjentów bez bloku odnogi pęczka Hisa zespół QRS wydłużył się średnio ze 106 do 122 ms (p = 0,001), a u chorych z blokiem odnogi skrócił ze 151 do 137 ms (p = 0,004). 

https://www.heartrhythmopen.com/article/S2666-5018(23)00308-2/fulltext

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły