Stymulacja w trybie DDD-CLS zmniejsza częstość omdleń u pacjentów z omdleniami odruchowymi

Omdlenia odruchowe pozostają jedną z najczęstszych przyczyn nawracających zasłabnięć. Wytyczne ESC ograniczają zalecenia do implantacji stymulatora serca w tych przypadkach do klasy II b (poziom dowodów C). Baron-Esquivias i wsp. opublikowali na łamach Journal of the American College of Cardiology badanie o akronimie SPAIN, w którym oceniono przydatność stymulacji serca w trybie zamkniętej pętli w leczeniu osób z omdleniem odruchowym.

To podwójnie zaślepione badanie kliniczne z randomizacją przeprowadzono w ośrodkach kanadyjskich i hiszpańskich. Do udziału w badaniu zakwalifikowano pacjentów z co najmniej 5 omdleniami (?2 w ciągu ostatniego roku) z kardiodepresyjną odpowiedzią w teście pochyleniowym (bradykardia <40 uderzeń/min przez 10 s lub pauza >3 s).

Pacjentów randomizowano do stymulacji w trybie DDD-CLS przez 12 miesięcy (grupa A) lub do grupy stymulowanej w trybie DDI 30/min rzez 12 miesięcy (grupa B). Pacjenci przechodzili do przeciwnych grup po roku lub maksymalnie 3 epizodach omdleń w ciągu 1 miesiąca. Pierwszorzędowym punktem końcowym była co najmniej 50-procentowa redukcja liczba omdleń. Okres obserwacji wyniósł 2 lata.

Do badania włączono 46 pacjentów: 22 mężczyzn i 24 kobiety o średniej wieku 56,3 ?10,6 roku. Średnia liczba omdleń w wywiadzie wyniosła 12. W grupie osób stymulowanej w trybie DDD-CLS odsetek osób z co najmniej 50-procentową redukcją omdleń wyniósł 72% w porównaniu z 28% w grupie kontrolnej (p=0,017). W analizie Kaplana-Meiera opisano istotne różnice między grupami w czasie do pierwszego zasłabnięcia: 29,2 miesiąca w grupie DDD-CLS i 9,3 miesiąca w grupie DDI (OR 0,11, 95% CI 0,03-0,37, p<0,0001).

Podsumowując, stymulacja w trybie DDD-CLS redukuje czas do pierwszego zasłabnięcia siedmiokrotnie w porównaniu z grupą pozornie stymulowaną u osób powyżej 40 roku życia z omdleniami odruchowymi.

Oprac. na podstawie: Baron-Esquivias G, Morillo CA, Moya-Mitjans A i wsp. Dual-Chamber Pacing With Closed Loop Stimulation in Recurrent Reflex Vasovagal Syncope: The SPAIN Study. JACC 2017; 70:1720-28.

Autor: Łukasz Januszkiewicz

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły