Czy elektroda z dipolem przedsionkowym to dobry wybór dla pacjentów z jednojamowym ICD bez historii AF? Jakie są zalety wyczuwania przedsionkowego przy użyciu tylko elektrody defibrylacyjnej? Czy terapia resynchronizująca jest możliwa przy użyciu tylko dwóch elektrod? Na te i inne pytania odpowiedzą znani specjaliści podczas sympozjum:
Less is more: Do we still need an atrial lead for atrial sensing?