Sztuczna inteligencja w Apple Watch wykrywa dysfunkcję lewej komory

Sztuczna inteligencja w aplikacji Mayo Clinic iOS na Apple Watch może pomóc znaleźć pacjentów z niską frakcją wyrzutową lewej komory. Naukowcy z Mayo Clinic zrekrutowali 2454 użytkowników Apple Watch (średnia wieku ok. 53 lata), którzy zgodzili się zainstalować aplikację wykorzystującą sztuczną inteligencję do identyfikacji dysfunkcji lewej komory na podstawie EKG. Przeanalizowano 125 610 zapisów EKG z Apple Watch wysłanych między sierpniem 2021 a lutym 2022 roku. W sumie 421 osób miało zapis prawidłowego rytmu zatokowego w Apple Watch w EKG wysłanym do Mayo Clinic w ciągu 30 dni przed echem serca. Łącznie 16 osób (3,8%) z tej grupy miało frakcję wyrzutową lewej komory ≤40%. Algorytm w stworzonej aplikacji identyfikował tych pacjentów z AUC 0,875, czułością 81,2% i swoistością 81,3%. 

https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/10544/Presentation/8856

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły