Szwedzki rejestr potwierdza zasadność implantacji ICD

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Schrage i wsp. ocenili związek między implantacją ICD w prewencji pierwotnej a śmiertelnością całkowitą we współczesnej kohorcie osób z niewydolnością serca ze zredukowaną frakcją wyrzutową. 

Wykorzystano dane pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca ze Swedish Heart Failure Registry włączonych w latach 2000-2016 i połączono je z danymi dot. śmiertelności z National Patient Registry and Cause of Death Registry. Wybrano pacjentów spełniających kryteria do implantacji ICD wg wytycznych ESC 2016, tj. z frakcją wyrzutową < 40%, chorobą trwającą co najmniej trzy miesiące, z wydolnością w klasie NYHA ? 2.

Wykonano analizę propensity score matching dla osób ICD i grupy kontrolnej (bez ICD), którą dopasowano pod względem 31 zmiennych klinicznych. Oceniano roczną i pięcioletnią śmiertelność całkowitą i sercowo-naczyniową.

Spośród 16 702 pacjentów spełniających kryteria ICD implantowano 1599 chorym (10%). Do analizy propensity score matching łączono 1305 osób z ICD i 1305 z grupy kontrolnej. Średni wiek włączonych pacjentów wyniósł 73?11 lat; 72% stanowili mężczyźni. U ponad połowy pacjentów frakcja wyrzutowa wyniosła < 30%; ok. co drugi chory miał objawy w klasie NYHA 3. Blisko 60% badanych miało migotanie przedsionków, a ok. 2/3 chorych chorobę niedokrwienną serca. 

W grupie ICD stwierdzono niższą śmiertelność całkowitą w obserwacji rocznej (HR 0,73; 95% CI 0,60-0,90; p < 0,01, całkowita redukcja ryzyka 4,2%) i pięcioletniej (HR 0,88; 95% CI 0,78-0,99; p = 0,04, całkowita redukcja ryzyka 2,1%). Obserwowano niższą śmiertelność sercowo-naczyniową w grupie ICD po roku (HR 0,71; 95% CI 0,57-0,90; p < 0,01, całkowita redukcja ryzyka 3,8%), ale po pięciu latach śmiertelność sercowo-naczyniowa była porównywalna w obu grupach (HR 0,88; 95% CI 0,77-1,02; p = 0,1). 

Autorzy stwierdzili, że ICD nie jest dostatecznie często implantowany w populacji szwedzkiej, a implantacja tego urządzenia w prewencji pierwotnej zmniejsza śmiertelność całkowitą. 

Oprac. na podstawie: Abstract 5065: Association between implantable cardioverter-defibrillator for primary prevention and mortalinty: a prospective propensity-score matched study. B. Schrage,  L.H. Lund,  A. Uijl et al. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły