AF

AF

AKTUALNOŚCI
Podwyższone tętno w spoczynku jest związane z niekorzystnymi wynikami sercowo-naczyniowymi. Jednak jego wartość prognostyczna nie była szczególnie badana u pacjentów z migotaniem przedsionków. Celem niniejszej pracy była ocena związku ...
0

DONIESIENIA
Według badań przedstawionych przez Nathana Denhama, kardiologa w Szpitalu Warrington w Wielkiej Brytanii, kontrole stymulatorów są dobrym sposobem identyfikacji nowych przypadków migotania przedsionków (AF) tak, że umożliwiają wdrożenie ...
0