CRT

CRT

doniesienia medialne
DONIESIENIA
Plastyka dopływów zatoki wieńcowej jest skuteczna i bezpieczna u osób z trudną anatomią układu żylnego kierowanych do implantacji CRT.  Badacze z Singapuru przeanalizowali 422 kolejne implantacje CRT w latach 2012-2018. ...
0

doniesienia medialne
DONIESIENIA
Uszkodzenia zatoki wieńcowej występują w ok. 0,7% zabiegów implantacji CRT – tak wskazuje analiza 5011 pacjentów z Cleveland Clinic. W prospektywnie prowadzonym rejestrze autorzy znaleźli 35 przypadków uszkodzenia ...
0

DONIESIENIA
Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Naukowcy z Mayo Clinic w Rochester skonstruowali prototyp epikardialnego fizjologicznego stymulatora serca. Stosowanie klasycznych układów stymulujących serce wiąże się m.in. z ryzykiem infekcji, ...
0

DONIESIENIA
O ile implantacja CRT w układach „de novo” jest już w pełni uznaną metodą terapii to zabiegi do CRT wciąż nie mają dostatecznej ilości badań i publikacji nauk ...
0

DONIESIENIA
Implantacja CRT  u chorych z rytmem zatokowym jest od lat uznaną metodą terapii  to u chorych z niewydolnością serca, obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory i napadowym migotaniem i/lub ...
0

AKTUALNOŚCI
Prezentowany przypadek przedstawia 66-letnią kobietę z, wydaje się, jatrogennym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa, który był następstwem operacji kardiochirurgicznej i w niespełna rok doprowadził do ciężkiej skurczowej niewydolności ...
0

DONIESIENIA
Znaczenie położenia elektrody lewokomorowej w układach CRT zostało pokazane  w wielu opublikowanych badaniach. Natomiast brak jest badań, które analizowały ten istotny problem kliniczny dla elektrody prawokomorowej. Celem tej ...
0

DONIESIENIA
Celem badania była ocena zależności, między podawanym przez układ CRT % zespołów wystymulowanych (%Vp), a rzeczywiście skuteczną stymulacją resynchronizujacą. Każdy pacjent po implantacji CRT w czasie badania 24 ...
0

Cykle edukacyjne EDUKACJA Przypadki kliniczne
W jaki sposób analizować zapisy IEGM u chorego z CRT? Dlaczego układ CRT może tracić skuteczną stymulacje lewokomorową? ...
0

Cykle edukacyjne EDUKACJA Przypadki kliniczne
Zapewnienie 100% skutecznej stymulacji lewokomorowej to kluczowe zadanie układów CRT. Funkcje statystyczne podające procent stymulacji LV – nie pozwalają ocenić jej skuteczności. Jedyną skuteczną metodą jest interpretacja zapisów ...
0