Doniesienia

Doniesienia

doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne
Bloki przedsionkowo-komorowe i bloki odnóg pęczka Hisa istotnie zwiększają ryzyko nagłego zatrzymania krążenia u pacjentów z sarkoidozą. Autorzy przeanalizowali dane 803 557 pacjentów z sarkoidozą z National Inpatient Sample (2005-2017): ...
0

doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne
Arytmie, głównie bloki przedsionkowo-komorowe, to najczęstsza przyczyna omdleń u pacjentów z niewydolnością serca z umiarkowanie obniżoną frakcją wyrzutową. Do prospektywnego badania włączono 100 pacjentów z EF 35-50% i niewyjaśnionym ...
0

doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne
Terapia inhibitorami SGLT2 wiąże się z niższym ryzykiem arytmii przedsionkowych i nagłego zgonu sercowego u pacjentów z cukrzycą. Autorzy przeprowadzili metaanalizę randomizowanych, podwójnie zaślepionych badań porównujących inhibitory SGLT2 ...
0

doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne
W przypadku braku wyraźnych cech uszkodzenia elektrody lub nieprawidłowego połączenia elektrody do konektora okresowo występująca wysoka oporność w kanale stymulującym lub defibrylującym może być bezpiecznie obserwowana. Autorzy publikacji ...
0

doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne
Średnio co trzeci pacjent, który cierpi na powszechnie uznawane za łagodne omdlenia wazowagalne, doznaje urazu – wskazują wyniki metaanalizy. Przeanalizowano dane z 23 badań obejmujących w sumie 3593 ...
0

doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne
U osób powyżej 55 roku życia po udarze kryptogennym lub TIA 30-dniowe monitorowanie EKG za pomocą urządzenia KardiaMobile poprawia wykrywanie migotania przedsionków w porównaniu z klasycznym monitorowaniem EKG ...
0

doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne
Ablacja migotania przedsionków zmniejsza ryzyko udaru niedokrwiennego i krwawienia śródczaszkowego. Koreańscy badacze porównali 1629 pacjentów poddanych ablacji migotania przedsionków, 3258 chorych z migotaniem przedsionków leczonych zachowawczo z 3258 ...
0

doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne
Ryzyko wystąpienia adekwatnych terapii u pacjentów z EF > 35% po wymianie ICD jest wciąż duże, ale niższe niż u pacjentów z EF ≤ 35%. Z baz PubMed, EMBASE ...
0

doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne
Dołączenie EKG do ankiety dot. stanu zdrowia pięciokrotnie zwiększa zdolność do wykrywania chorób związanych z nagłym zgonem sercowym u młodych osób i jest efektywne kosztowo. Między 2012 a ...
0

doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne
Prosta w użyciu, trójstopniowa skala EROS przygotowana w oparciu o dane z rejestru ELECTRa identyfikuje pacjentów wysokiego ryzyka powikłań wymagających interwencji chirurgicznej po zabiegach usuwania elektrod.  Skala ryzyka ...
0