Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam
EHRA 2019

EHRA 2019

Doniesienia medialne
Europejski wieloośrodkowy projekt ESCAPE-NET został stworzony w celu identyfikacji czynników ryzyka nagłego zgonu sercowego na podstawie danych ponad 94 tys. osób i zbudowania skali oceniającej personalizowane ryzyko nagłego ...
0

Doniesienia medialne
Badanie Sudden Cardiac Death – Screening Of risk factorS  przeprowadzono w celu skriningu potencjalnych groźnych symptomów możliwych kanałopatii i kardiomiopatii zwiększających ryzyko nagłego zgonu sercowego u młodych osób. ...
0

Doniesienia medialne
Migotanie przedsionków może zwiększać rozwój niewydolności serca, szczególnie z zachowaną frakcją wyrzutową, co wskazuje na istotną rolę przedsionków w tej jednostce chorobowej. Z kolei szybkie rytmy przedsionkowe (atrial high ...
0

Doniesienia medialne
Aby włączyć leczenie przeciwzakrzepowe po udarze mózgu należy rozpoznać migotanie przedsionków. Część pacjentów mimo ujemnego skriningu w kierunku arytmii może doznawać kolejnych udarów prawdopodobnie w mechanizmie nierozpoznanego migotania przedsionków. W ...
0

Doniesienia medialne
Kolejnym badaniem przedstawionym w sesji Late-breaking trials było holenderskie badanie RACE 7 ACWAC. Jego wyniki zostały jednocześnie opublikowane na łamach The New England Journal of Medicine. Oceniono w ...
0

Doniesienia medialne
Creta i wsp. z St Bartholomew’s Hospital w Londynie przedstawili nową technikę mającą na celu zmniejszenie ilości stosowanej fluoroskopii podczas implantacji urządzeń wszczepialnych.  Ekspozycja na promieniowanie jest wprost ...
0

Doniesienia medialne
W wieloośrodkowym włoskim badaniu oceniono związek między występowaniem szybkich rytmów przedsionkowych (atrial high reates episodes, AHRE) a arytmią komorową u pacjentów z ICD lub CRT-D. Badanie przeprowadzono w ...
0

Doniesienia medialne
Sandgren i wsp. ocenili rolę wyjściowego zapisu EKG w przewidywaniu mechanizmu omdlenia u pacjentów z implantowanym rejestratorem arytmii. Autorzy włączali do badania kolejnych chorych z rejestratorem początkowo retrospektywnie, później ...
0

Doniesienia medialne
Dostępne w literaturze opisy przypadków pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi poddawanych zewnętrznej kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków dostarczyły informacji nt. ryzyka związanego ze wzrostem progów stymulacji czy bloku wyjścia. Badacze ...
0

Doniesienia medialne
Konektory DF-4 miały za zadanie ułatwić wprowadzanie elektrody defibrylującej do urządzenia i zmniejszyć ilość niepotrzebnego materiału w loży ICD. Zgodnie z opublikowaną w 2010 r. charakterystyką nowego konektora ISO 27186 wymienność ...
0