ESC 2020

ESC 2020

Doniesienia medialne
Załamki T o niskiej amplitudzie są związane z podwyższonym ryzykiem nagłego zgonu sercowego w populacji ogólnej. Lekarze z Finlandii ocenili EKG 6584 osób powyżej 30 roku życia (średni ...
0

Doniesienia medialne
Pacjenci z właściwie leczonymi omdleniami z powodu bradyarytmii cechują się rokowaniem podobnym do pacjentów z łagodnymi omdleniami wazowagalnymi czy ortostatycznymi. Autorzy prezentowanego wieloośrodkowego badania włączali pacjentów zgłaszających się na izbę ...
0

Doniesienia medialne
W ciągu pięciu lat obserwacji dializowanych pacjentów z ICD umiera 42% osób. Autorzy przeanalizowali dane z duńskich rejestrów w latach 2000-2017. Zidentyfikowano pacjentów powyżej 18 roku życia, którym ...
0

Doniesienia medialne
Nawet co piąty pacjent z wszczepionym stymulatorem ma nawroty omdleń po zabiegu. Podczas kongresu ESC 2020 przedstawiono kolejne badanie przygotowane o dane z duńskich baz danych. Autorzy zidentyfikowali ...
0

Doniesienia medialne
Algorytm stymulacji serca w trybie DDD-CLS zmniejsza częstość omdleń u pacjentów z omdleniami odruchowymi i asystolią potwierdzoną w teście pochyleniowym. Wyniki badania BioSync CLS przedstawił Prof. M. Brignole w ...
0

Doniesienia medialne
Badacze z Sherbrooke w Kanadzie donoszą, że ok. 2/3 pacjentów ze stymulatorem można skutecznie i bezpiecznie kontrolować całkowicie zdalnie. Z powodu braku wystarczającej liczby specjalistów w latach 2009-2012 autorzy ...
0

Bez kategorii Doniesienia medialne
Dłuższy wektor rejestratora Biotronik Biomonitor III (75 mm) rejestruje lepszy sygnał przedsionkowy niż rejestrator Medtronic Reveal Linq (45 mm). Australijscy badacze porównali zapisy IEGM z transmisji od 40 pacjentów ...
0

AKTUALNOŚCI Doniesienia medialne
Digoksyna może być lekiem pierwszego rzutu u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków i niewydolnością serca – wskazują wyniki badania RATE-AF przedstawione w sesji Late-Breaking Science. Do badania włączono pacjentów ...
0

Doniesienia medialne
Edoksaban wydaje się być skuteczniejszy od pozostałych doustnych antykoagulantów i bezpieczeniejszy od dabigatranu, riwaroksabanu, antagonistów witaminy K. Autorzy przeanalizowali administracyjną bazę danych w Deutsche Analysedatenbank für Evaluation und Versorgungsforschung. Oceniono występowanie ...
0

Doniesienia medialne
Analiza danych z badań RE-LY, AVERROES i ACTIVE A wskazuje na brak związku między upadkami i omdleniami a krwawieniem śródczaszkowym pacjentów z migotaniem przedsionków. Oceniano krytyczne urazy (uraz ...
0