ESC

ESC

AKTUALNOŚCI
Podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawiono kilka ważnych badań dotyczących zdalnego monitorowania pacjentów. Wyznaczają one kierunek dalszych prac oraz zwracają uwagę na istotne aspekty dotyczące organizacji pracowni telemonitoringu. Wśród ...
0

DONIESIENIA
Nowe wytyczne ESC dot. postępowania w arytmiach komorowych i prewencji NZK –  ZOBACZ ...
0

WSKAZANIA
Nowe wytyczne ESC dot. postępowania w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia –  ZOBACZ ...
0

DONIESIENIA
Jedna z sesji Kongresu ESC 2015 została poświęcona zaburzeniom, jakie mogą wywołać w stymulatorach i defibrylatorach fale elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia codziennego użytku. Zwrócono uwagę na to, że fale ...
0

WSKAZANIA
Podczas trwającego obecnie w Londynie Kongresu ESC 2015 ogłoszono nowe wytyczne dotyczące postępowania w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia. Autorzy wprowadzili na wzór Kardiogrupy („Heart Team”), zespół lekarzy zajmujący się ...
0

DONIESIENIA
W czasie Kongresu ESC 2015 ogłoszono wyniki badania PRomPT, które zostało zaprojektowane by odpowiedzieć na pytanie: czy u pacjentów z dużym zawałem serca (CPK >3000 U/l) i szerokością ...
0

DONIESIENIA
Podczas tegorocznego Kongresu ESC 2015 w Londynie przedstawiono nowe wytyczne dotyczące postępowania w arytmiach komorowych i prewencji nagłego zgonu sercowego. Dokument zawiera uaktualnione informacje o chorobach zwiększających ryzyko ...
0