icd

icd

DONIESIENIA
Implantowane Kardiowertery defibrylatory (ICD) serca od są uznaną metodą prewencji nagłego zgonu sercowego (NZS). Niestety, relatywnie często dochodzi do nieadekwatnych wyładowań, wpływających ujemnie na stan kliniczny chorych. Teoretycznie ...
0

Cykle edukacyjne EDUKACJA Podstawy Programowania ICD
Detekcja arytmii przedsionkowych, szczególnie migotania przedsionków przez ICD nie tylko może ograniczyć nieadekwatne wyładowania, ale również pozwala wcześniej włączyć doustne antykoagulanty. Aby zgodnie z aktualnymi zaleceniami ESC wykorzystać ...
0

DONIESIENIA
Jak wynika z dużego, wieloośrodkowego badania, u pacjentów po wykonaniu „upgradu” urządzenia do CRT-D obserwuje się gorszą odpowiedź kliniczną oraz niższe wskaźniki prognostyczne długotrwałego przeżycia niż u pacjentów ...
0

Cykle edukacyjne EDUKACJA Podstawy Programowania ICD
Jakie korzyści możemy uzyskać dla chorego przy programowaniu ATP optimization? Jakie funkcje mogą zwiększyć skuteczność lterapii arytmii u chorego z ICD? ...
0

AKTUALNOŚCI
Implantowalne kardiowertery-defibrylatory (ICD) mają ugruntowaną pozycję jako narzędzia terapeutyczne, a w ostatnim czasie coraz większą uwagę zwraca się na ich możliwości diagnostyczne. Z im bardziej obciążoną populacją chorych ...
0

DONIESIENIA
CRT zmniejsza częstość występowania nagłej śmierci sercowej oraz stosowanie odpowiednich terapii kardiowertera-defibrylatora (AICDTs); jednakże ten antyarytmiczny efekt  obserwowany jest jedynie w niektórych grupach pacjentów.  W poniższej publikacji dokonano ...
0

AKTUALNOŚCI
Celem badania było porównanie śmiertelności długoterminowej w grupie chorych z HF z wydłużonym QRS otrzymujących CRT-D z podobną grupą chorych z wąskimi QRS będących odbiorcami ICD. W badaniu ...
0

DONIESIENIA
Możemy ocenić, czy nowa generacja algorytmów wykrywania i dyskryminacji zmniejsza nieodpowiednie wstrząsy u pacjentów z niewydolnością serca z urządzeniem CRT-D. W analizie wykorzystano dane 1983 pacjentów z CRT-D ...
0

AKTUALNOŚCI
Celem tego badania było sprawdzenie czy agresywne programowanie ICD może być związane z ES. OBSERVO-ICD to wieloośrodkowy, retrospektywny rejestr pacjentów poddanych implantacji ICD od 2010 do 2012 roku ...
0