icd

icd

doniesienia medialne
DONIESIENIA
Prezentowany przegląd systematyczny wskazuje na zasadność wymian ICD u pacjentów, którzy nie spełniają już kryteriów do implantacji urządzenia w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego. Po przeszukaniu baz PubMed, Embase, Web ...
0

doniesienia medialne
DONIESIENIA
Wyższe stężenie hemoglobiny glikowanej zwiększa ryzyko migotania komór w populacji osób bez cukrzycy. Prezentowane badanie kliniczno-kontrolne przeprowadzono w populacji holenderskiej. Zidentyfikowano pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) w ...
0

DONIESIENIA
Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Arytmie komorowe występują najczęściej tuż po dializie u osób ze schyłkową niewydolnością nerek, zdecydowana większość z nich to nieutrwalone częstoskurcze komorowe. W szpitalu ...
0

DONIESIENIA
Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Routery WiFi mogą powodować interferencję w zapisach IEGM w ICD i być przyczyną nieadekwatnych terapii. Z kolei bezprzewodowe słuchawki i smartwatche nie powodują interferencji ...
0

DONIESIENIA
Implantowane Kardiowertery defibrylatory (ICD) serca od są uznaną metodą prewencji nagłego zgonu sercowego (NZS). Niestety, relatywnie często dochodzi do nieadekwatnych wyładowań, wpływających ujemnie na stan kliniczny chorych. Teoretycznie ...
0

Cykle edukacyjne EDUKACJA Podstawy Programowania ICD
Detekcja arytmii przedsionkowych, szczególnie migotania przedsionków przez ICD nie tylko może ograniczyć nieadekwatne wyładowania, ale również pozwala wcześniej włączyć doustne antykoagulanty. Aby zgodnie z aktualnymi zaleceniami ESC wykorzystać ...
0

DONIESIENIA
Jak wynika z dużego, wieloośrodkowego badania, u pacjentów po wykonaniu „upgradu” urządzenia do CRT-D obserwuje się gorszą odpowiedź kliniczną oraz niższe wskaźniki prognostyczne długotrwałego przeżycia niż u pacjentów ...
0

Cykle edukacyjne EDUKACJA Podstawy Programowania ICD
Jakie korzyści możemy uzyskać dla chorego przy programowaniu ATP optimization? Jakie funkcje mogą zwiększyć skuteczność lterapii arytmii u chorego z ICD? ...
0

AKTUALNOŚCI
Implantowalne kardiowertery-defibrylatory (ICD) mają ugruntowaną pozycję jako narzędzia terapeutyczne, a w ostatnim czasie coraz większą uwagę zwraca się na ich możliwości diagnostyczne. Z im bardziej obciążoną populacją chorych ...
0