icd

icd

DONIESIENIA
Prospektywne, niezaślepione badanie REM-HF z randomizacją przeprowadzono w 9 brytyjskich ośrodkach. Dotychczasowe badanie z randomizacją oceniające zdalny monitoring u pacjentów z niewydolnością serca dały niejednoznaczne wyniki. Zdaniem autorów przyczyniły ...
0

DONIESIENIA
Podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, odbywającego się w Rzymie, przedstawiono wyniki ważnych dla elektroterapii badań. W trakcie niedzielnej sesji hot-line zaprezentowano rezultaty badań: DANISH, REM-HF, MORE-CARE. Pierwsze z ...
0

AKTUALNOŚCI DONIESIENIA
W wieloośrodkowym, randomizowanym, kontrolowanym badaniu wykazano, że ablacja cewnikowa jest lepsza niż zintensyfikowane leczenie antyarytmiczne w zmniejszaniu śmierci, odpowiednich wstrząsach ICD oraz burzy elektrycznej u pacjentów z kardiomiopatią ...
0

DONIESIENIA
THERMOCOOL VT jest prospektywnym, wieloośrodkowym, nierandomizowanym badaniem, które opublikowano w lutym w Journal of the American College of Cardiology. Wykazano, że ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RFCA) znacznie ...
0

AKTUALNOŚCI
Nadal nieznany jest wpływ rewaskularyzacji na nawracające arytmie komorowe (VAs) u chorych z chorobą niedokrwienną serca i względnie zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF). Celem niniejszej pracy było ...
0

DONIESIENIA
Zespół badawczy z Uniwersytetu Technicznego w Monachium (TUM) analizował wpływ, który w pierwszej chwili może wydawać się paradoksalny: drobne nieprawidłowości pracy serca świadczą o zdrowiu organizmu. Badania kliniczne ...
0

DONIESIENIA
Celem badania była ocena wpływu wieku na kliniczne rezultaty w populacji ICD oraz CRT-D w prewencji pierwotnej. Retrospektywne, wieloośrodkowe badanie obejmowało pacjentów w wieku 60 lat i powyżej ...
0

AKTUALNOŚCI
Konsensus ekspertów zakłada, że po wprowadzeniu do obrotu, systematyczny nadzór elektrod ICD jest kluczowy dla zapewnienia ich odpowiedniej wydajności i bezpieczeństwa. GALAXY oraz CELESTIAL to trwające wieloośrodkowe, prospektywne, ...
0

AKTUALNOŚCI
W badaniu sprawdzano, czy odwrotny remodeling elektryczny (RER) zdefiniowany jako zwężenie czasu trwania natywnego QRS po terapii resynchronizującej (CRT) może pozwalać na przewidzenie rokowania i poprawę echokardiograficznych wyników. ...
0

EDUKACJA Wykłady
Autor: dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski ...
0