icd

icd

DONIESIENIA
CRT poprawia funkcję lewej komory i przeżycie u chorych z niewydolnością serca (HF) oraz szerokimi zespołami QRS. Korzyść z dołączenia wspierającej terapii ICD jest wciąż poddawana analizom. Celem ...
0

DONIESIENIA
Coraz więcej dowodów z badań nierandomizowanych i rejestrów sugeruje wysoką skuteczność oraz zadowalający profil bezpieczeństwa kamizelki defibrylującej (WCD). Celem sondażu EHRA było zebranie danych na temat wykorzystania WCD ...
0

DONIESIENIA
Kwestia wyboru najlepszej elektrody u pacjentów z rutynowym ICD nadal pozostaje nierozstrzygnięta. Tradycyjnie, większość lekarzy preferuje elektrody dwukoilowe, ale wykorzystanie elektrod jednokoilowych wciąż wzrasta. Celem badań było porównanie ...
0

EDUKACJA Podstawy Programowania ICD
W jaki sposób w ICD jest dokonywane wyczuwanie zespołów własnych? Przegląd 4 firm i ich algorytmów do prawidłowego sensingu w ICD. Czy rzeczywiście algorytmy “dynamicznego sensingu” istotnie różnią ...
0

EDUKACJA Podstawy Programowania ICD
Dlaczego w ICD może pojawiać się nieprawidłowe wyczuwanie (sensing) zespołów komorowych? Jakie są najczęstsze nieprawidłowości związane w wyczuwaniem? Jak i kiedy możemy przeprogramować ICD przy zaburzeniach wyczuwania? ...
0

DONIESIENIA
Analiza US Get i rejestru wytycznych dla niewydolności serca (GWTG-HF) wykazała, że kobiety i mężczyźni z niewydolnością serca i zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory odnoszą podobne korzyści z ...
0

DONIESIENIA
Podskórnie wszczepiany kardiowerter-defibrylator (S-ICD) stanowi alternatywę dla przezżylnie implantowanego ICD (TV-ICD). Pacjenci poddawani eksplantacji TV-ICD mogą kwalifikować się do reimplantacji z S-ICD. Jednak informacje na temat wyników bezpieczeństwa ...
0

AKTUALNOŚCI
Algorytmy, dyskryminatory i strategie programowania ICD znacząco zmniejszały częstość występowania nieadekwatnych szoków, ale wciąż zyskują w odniesieniu do zmniejszenia właściwej lecz niekoniecznej stymulacji antyarytmicznej (ATP) i liczby wstrząsów. ...
0

DONIESIENIA
Badania wykazały, że partnerzy osób z defibrylatorami serca są bardziej zaniepokojeni wznowieniem aktywności seksualnej po zabiegu wszczepienia urządzenia niż sami pacjenci. Wyniki badania zostały przedstawione na sesji naukowej ...
0

DONIESIENIA
Biotronik, wiodący producent w dziedzinie technologii medycznej, sponsoruje randomizowane badanie potwierdzające coraz liczniejsze dowody na to, że test defibrylacji (DFT) wykonywany podczas zabiegu implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD) po lewej ...
0