LBBB

LBBB

AKTUALNOŚCI
Prezentowany przypadek przedstawia 66-letnią kobietę z, wydaje się, jatrogennym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa, który był następstwem operacji kardiochirurgicznej i w niespełna rok doprowadził do ciężkiej skurczowej niewydolności ...
0

DONIESIENIA
U chorych z LBBB i zaburzeniami funkcji skurczowych lewej komory serca zjawisko „septal flesh” (SF) opisywano podczas badania ECHO. Celem pracy była ocena występowania SF u chorych z ...
0

AKTUALNOŚCI DONIESIENIA
Dane dotyczące przewidywania wyników klinicznych dłuższego opóźnienia aktywacji RV-LV (RV-LV AD) po CRT przy LBBB są wciąż ograniczone. Celem tego badania była ocena wpływu RV-LV AD na NT-proBNP, ...
0

DONIESIENIA
Obecne wytyczne nie określają jasno kiedy należy rozszerzyć stymulację pacjenta z RVP do resynchronizacji (CRT), choć ostatnie badania ustaliły szkodliwy wpływ przewlekłej RVP. Celem tego badania było porównanie ...
0