nagły zgon sercowy

nagły zgon sercowy

AKTUALNOŚCI
Celem badania było porównanie śmiertelności długoterminowej w grupie chorych z HF z wydłużonym QRS otrzymujących CRT-D z podobną grupą chorych z wąskimi QRS będących odbiorcami ICD. W badaniu ...
0

DONIESIENIA
Zespół badawczy z Uniwersytetu Technicznego w Monachium (TUM) analizował wpływ, który w pierwszej chwili może wydawać się paradoksalny: drobne nieprawidłowości pracy serca świadczą o zdrowiu organizmu. Badania kliniczne ...
0

DONIESIENIA
Ostatnia aktualizacja statystyk American Heart Association (AHA) 2016 dotycząca chorób serca i udarów wykazała, że przyczyną jednego na trzy zgony w USA w 2013 roku, były choroby układu ...
0

DONIESIENIA
Kardiowerter-defibrylator (ICD) stał się podstawą działań prewencyjnych w nagłej śmierci sercowej (SCD). Jednak wciąż mało jest danych dotyczących wskaźników właściwych terapii wstrząsowych ICD w warunkach rzeczywistych. Celem pracy była ...
0

DONIESIENIA
Pierwsze w swoim rodzaju wnioski płyną z dwóch niezależnych badań, w których został zidentyfikowany gen związany z nagłą śmiercią sercową. W badaniach sprawdzano markery genetyczne, aby określić nieprawidłowości ...
0

DONIESIENIA
Nagła śmierć sercowa w sporcie jest zwykle powodowana przez dziedziczne lub wrodzone wady serca. Jednak według badaczy z St George’s, Uniwersity of London w Wielkiej Brytanii duży odsetek ...
0

WSKAZANIA
Podczas trwającego obecnie w Londynie Kongresu ESC 2015 ogłoszono nowe wytyczne dotyczące postępowania w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia. Autorzy wprowadzili na wzór Kardiogrupy („Heart Team”), zespół lekarzy zajmujący się ...
0

DONIESIENIA
Podczas tegorocznego Kongresu ESC 2015 w Londynie przedstawiono nowe wytyczne dotyczące postępowania w arytmiach komorowych i prewencji nagłego zgonu sercowego. Dokument zawiera uaktualnione informacje o chorobach zwiększających ryzyko ...
0