niewydolność serca

niewydolność serca

doniesienia medialne
DONIESIENIA
Prezentowany przegląd systematyczny wskazuje na zasadność wymian ICD u pacjentów, którzy nie spełniają już kryteriów do implantacji urządzenia w prewencji pierwotnej nagłego zgonu sercowego. Po przeszukaniu baz PubMed, Embase, Web ...
0

doniesienia medialne
DONIESIENIA
Wyższe stężenie hemoglobiny glikowanej zwiększa ryzyko migotania komór w populacji osób bez cukrzycy. Prezentowane badanie kliniczno-kontrolne przeprowadzono w populacji holenderskiej. Zidentyfikowano pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK) w ...
0

doniesienia medialne
DONIESIENIA
Dlaczego warto przeczytać?Jest to pierwsza współczesna praca oceniająca związek między częstością pracy serca a incydentami sercowo-naczyniowymi u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową z rytmem ...
0

DONIESIENIA
Łukasz Januszkiewicz Artykuł: Biffi M, Iori M, De Maria E i wsp. The role of atrial sensing for new‐onset atrial arrhythmias diagnosis and management in single‐chamber implantable cardioverter‐defibrillator recipients: ...
0

DONIESIENIA
Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Arytmie komorowe występują najczęściej tuż po dializie u osób ze schyłkową niewydolnością nerek, zdecydowana większość z nich to nieutrwalone częstoskurcze komorowe. W szpitalu ...
0

DONIESIENIA
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pierwszego randomizowanego badania oceniającego skuteczność ablacji AF na śmiertelność i zachorowalność u pacjentów z niewydolnością serca. Autor: Diana Paskudzka ...
0

AKTUALNOŚCI
Prezentowany przypadek przedstawia 66-letnią kobietę z, wydaje się, jatrogennym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa, który był następstwem operacji kardiochirurgicznej i w niespełna rok doprowadził do ciężkiej skurczowej niewydolności ...
0

DONIESIENIA
Aby uzyskać pełną użyteczność kliniczną monitorowania telemetryczną w implantowanych urządzeniach niezbędne są liczne transmisje danych. Może to mieć negatywny wpływ na żywotność baterii i tym samym istotnie zmniejszać ...
0

DONIESIENIA
Aktywność fizyczna może zmniejszyć ryzyko chorób serca u osób w średnim i starszym wieku. Dodatkowo prowadzi do zmniejszenia poziomu uszkodzenia serca u osób otyłych. Do badania włączono prawie ...
0

DONIESIENIA
Aktywność fizyczna może zmniejszyć ryzyko chorób serca u osób w średnim i starszym wieku. Dodatkowo prowadzi do zmniejszenia poziomu uszkodzenia serca u osób otyłych. Do badania włączono prawie ...
0