powiklania

powiklania

DONIESIENIA
Na całym świecie w ostatnich latach zanotowano  istotny wzrost implantacji urządzeń wszczepialnych (CEID). To w znaczny sposób zredukowało śmiertelność z powodów sercowo-naczyniowych. Niestety wiąże się to również ze ...
0

DONIESIENIA
Zakażenia stanowią poważne powikłania po wszczepianiu urządzeń stymulujących układ krążenia – CIED (cardiovascular implantable electronic device). Na optymalne leczenie zakażeń powszczepiennych składa się  całkowite usunięcie urządzenia stymulującego. W ...
0

DONIESIENIA
Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Podczas rewizji lub rozszerzeń urządzeń wszczepialnych serca, operatorzy relatywnie często pozostawiają porzucone elektrody, mimo że jest to kontrowersyjne. Hussein i wsp. podczas Kongresu ESC ...
0

DONIESIENIA
Europejski sondaż procedur związanych z kardiologicznymi urządzeniami wszczepialnymi (ESS-PREDI) jest prospektywnym badaniem wśród dorosłych pacjentów, którzy przeszli implantację/korektę chirurgiczną implantowanych kardiologicznych urządzeń elektronicznych (CIED) przy przewlekłej terapii przeciwzakrzepowej ...
0

DONIESIENIA
Wyniki nowego, dużego badania wykazały, że 95,7% z poszczególnych elektrod pomyślnie usunięto przy użyciu przezżylnej ekstrakcji elektrod. Badania zaprezentowane podczas 37 dorocznej sesji naukowej Heart Rhythm Society. Rejestr ELECTRA ...
0

DONIESIENIA Wywiady
prof. dr hab. n.  med. Andrzej Kutarski ...
0

DONIESIENIA
Liczba kardioimplantów stopniowo wzrosła, prowadząc do zwiększonego zapotrzebowania na przezżylną ekstrakcję elektrod (TLE) z powodu infekcji urządzeń. Wcześniejsze badania opisywały “ducha” jako nową, ruchomą, podłużną pozostałość masy komórkowej ...
0

DONIESIENIA
Według badań opublikowanych online w Europace, nowy dwukierunkowy, obrotowy system do mechanicznego usuwania elektrod jest zarówno bezpieczny, jak i skuteczny w wykonywaniu ekstrakcji. Skuteczność kliniczna przy ekstrakcji elektrod za ...
0

DONIESIENIA
Podskórnie wszczepiany kardiowerter-defibrylator (S-ICD) stanowi alternatywę dla przezżylnie implantowanego ICD (TV-ICD). Pacjenci poddawani eksplantacji TV-ICD mogą kwalifikować się do reimplantacji z S-ICD. Jednak informacje na temat wyników bezpieczeństwa ...
0

DONIESIENIA
Jedna z sesji Kongresu ESC 2015 została poświęcona zaburzeniom, jakie mogą wywołać w stymulatorach i defibrylatorach fale elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia codziennego użytku. Zwrócono uwagę na to, że fale ...
0