śmiertelność

śmiertelność

DONIESIENIA
Na całym świecie w ostatnich latach zanotowano  istotny wzrost implantacji urządzeń wszczepialnych (CEID). To w znaczny sposób zredukowało śmiertelność z powodów sercowo-naczyniowych. Niestety wiąże się to również ze ...
0

DONIESIENIA
Na podstawie najnowszych danych statystycznych przewiduje się, iż w roku 2030 liczba osób ze z diagnozowaną niewydolnością  serca może wzrosnąć o 46% obejmując ponad 8 mln chorych. Za ...
0

AKTUALNOŚCI
Osoby z rozrusznikami serca lub defibrylatorami, które doświadczają tylko krótkich epizodów migotania przedsionków mają bardzo niskie ryzyko wystąpienia udaru mózgu, co sugeruje, że antykoagulanty w tej grupie pacjentów ...
0

AKTUALNOŚCI DONIESIENIA
Dane dotyczące przewidywania wyników klinicznych dłuższego opóźnienia aktywacji RV-LV (RV-LV AD) po CRT przy LBBB są wciąż ograniczone. Celem tego badania była ocena wpływu RV-LV AD na NT-proBNP, ...
0

DONIESIENIA
Migotanie przedsionków (AF) ma różne postaci: po raz pierwszy wykryte, napadowe, przetrwałe, utrwalone. Celem pracy było zbadanie objawów klinicznych, zarządzania i wyników napadowego oraz nienapadowego AF w ramach ...
0

DONIESIENIA
CRT poprawia funkcję lewej komory i przeżycie u chorych z niewydolnością serca (HF) oraz szerokimi zespołami QRS. Korzyść z dołączenia wspierającej terapii ICD jest wciąż poddawana analizom. Celem ...
0

DONIESIENIA
Kwestia wyboru najlepszej elektrody u pacjentów z rutynowym ICD nadal pozostaje nierozstrzygnięta. Tradycyjnie, większość lekarzy preferuje elektrody dwukoilowe, ale wykorzystanie elektrod jednokoilowych wciąż wzrasta. Celem badań było porównanie ...
0

DONIESIENIA
Analiza US Get i rejestru wytycznych dla niewydolności serca (GWTG-HF) wykazała, że kobiety i mężczyźni z niewydolnością serca i zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory odnoszą podobne korzyści z ...
0

DONIESIENIA
Podskórnie wszczepiany kardiowerter-defibrylator (S-ICD) stanowi alternatywę dla przezżylnie implantowanego ICD (TV-ICD). Pacjenci poddawani eksplantacji TV-ICD mogą kwalifikować się do reimplantacji z S-ICD. Jednak informacje na temat wyników bezpieczeństwa ...
0

AKTUALNOŚCI
Podwyższone tętno w spoczynku jest związane z niekorzystnymi wynikami sercowo-naczyniowymi. Jednak jego wartość prognostyczna nie była szczególnie badana u pacjentów z migotaniem przedsionków. Celem niniejszej pracy była ocena związku ...
0