sport wyczynowy

sport wyczynowy

AKTUALNOŚCI
Najnowsze zalecenia Amerykańskich Towarzystw Kardiologicznych (American College of Cardiology/American Heart Association – ACC/AHA) zezwalają na wyczynowe uprawianie sportów osobom z zespołem wydłużonego QT. Zalecenia te zostały opublikowane w ...
0