telemedycyna

telemedycyna

DONIESIENIA
Aby uzyskać pełną użyteczność kliniczną monitorowania telemetryczną w implantowanych urządzeniach niezbędne są liczne transmisje danych. Może to mieć negatywny wpływ na żywotność baterii i tym samym istotnie zmniejszać ...
0

DONIESIENIA
Według badań przedstawionych przez Nathana Denhama, kardiologa w Szpitalu Warrington w Wielkiej Brytanii, kontrole stymulatorów są dobrym sposobem identyfikacji nowych przypadków migotania przedsionków (AF) tak, że umożliwiają wdrożenie ...
0